Основні напрями діяльності

 Основною метою діяльності ЛОЦНТ і ОВР є здійснення загального організаційно-методичного керівництва закладів культури клубного типу, вдосконалення культурно-просвітницької роботи та всебічного розвитку народної творчості, задоволення культурних та духовних потреб населення.

Основні завдання ЛОЦНТ і ОВР :
1. Реалізація основних завдань державної політики в галузі народної творчості, культурно-освітньої роботи та організації дозвілля;
2. Інформаційно-методичне забезпечення діяльності закладів культури клубного типу;
3. Сприяння відродженню, збереженню і розвитку культурних традицій українського народу та національних меншин, що проживають на території Львівської області;
4. Вивчення місцевого фольклору, кращого досвіду роботи закладів культури, всебічне сприяння поліпшенню просвітницької роботи серед населення, розвитку народної творчості;
5. Забезпечення органів та установ культури, а також зацікавлених організацій методичною літературою з питань розвитку народної творчості та діяльності просвітницьких осередків;
6. Проведення аналітичної, науково-практичної роботи в галузі діяльності культури, художніх колективів;
7. Організація та здійснення дослідно-експериментальної роботи;
8. Проведення регіональних, обласних фестивалів, оглядів, конкурсів, свят, виставок, інших заходів, а також забезпечення участі колективів і фахівців культури та мистецтва Львівської області у загальнодержавних та міжнародних акціях;
9. Здійснення прийому іноземних делегацій творчих працівників, окремих осіб, уповноважених в налагодженні творчих контактів, керівників художніх колективів;
10. Сприяння в оволодінні працівниками культури сучасним комплексом знань і умінь, необхідних для професійної діяльності;
11. Видання інформаційних, репертуарно-методичних та рекламних матеріалів;
12. Розробка нормативних документів з питань галузевої проблематики.